Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4457 [X]

Grodzisk, dnia 2 listopada 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania Ministra Równych Szans

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

stanowimy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust 1. Naszego Dekretu nr 595 o Rządzie z dnia 13 czerwca 2010 r., działając na wniosek Kanclerza Naszego Rządu odwołujemy Gustava Ottona Thaddäu von Heinemanna ze stanowiska Ministra Równych Szans.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny