Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4482 [X]

Srebrny Róg, dnia 24 listopada 2010 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 20/2010

w sprawie złożenia z urzędów Naczelników Miejscowości

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r. Postanawia się o złożeniu z urzędu:

  1. Mera Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu
  2. Burmistrza Miasta Eltdorf
  3. Burmistrza Miasta Zielnybor
  4. Prezydenta Miasta Ab'Dorst

§ 2.

Miejscowości o których mowa w § 1 oddaje się pod zarząd Rady Królewskiej, do chwili powołania nowych Naczelników.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny