Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4494 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2010 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o sposobach weryfikacji aktywności mieszkańców (uchylony)

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób potwierdzania obecności w Księstwie oraz tryb powiadamiania o nadchodzącej nieaktywności.

§ 2.

Mieszkaniec Księstwa Sarmacji potwierdza swoją aktywność poprzez jedną z następujących czynności:

  1. logowanie się na stronie głównej Księstwa,
  2. logowanie się na Forum Centralnym.

§ 3.

  1. Mieszkaniec otrzymuje powiadomienie o nadchodzącej nieaktywności po upływie 23 dni od dnia ostatniego potwierdzenia obecności.
  2. Powiadomienie wysyła się na adres poczty elektronicznej podany przez mieszkańca w systemie ewidencji ludności Księstwa Sarmacji.
  3. Powiadomienie zawiera datę nadchodzącej nieaktywności, instrukcję potwierdzenia obecności oraz opis skutków prawnych nieaktywności.

§ 4.

Mieszkaniec otrzymuje powiadomienie o uznaniu go za osobę nieaktywną; przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

(—) Matwiej diuk Skarbnikow,
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości

(—) Michał v-hr. Michaelus,
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny