Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 450 [X]

Grodzisk, dnia 7 maja 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie unormowania sytuacji w Marchii Teutońskiej

§ 1.

 1. Na podstawie § 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 278 o rozszerzeniu zakresu obowiązywania stanu wyjątkowego z dnia 6 maja 2006 r. odwołuję p. JAKOBA M. z urzędu Namiestnika Marchii Teutońskiej.
 2. Zwalniam z wszelkich funkcji publicznych w Marchii Teutońskiej i zabraniam powoływania na nie:
  1. Pana JAKOBA M.,
  2. Pana WOJCIECHA K.,
  3. Pana ŁUKASZA DECA.

§ 2.

 1. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r. powołuję Pana KRZYSZTOFA KONIASA na urząd Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej, na okres trzech miesięcy.
 2. Zgromadzenie Elektorów nie może zostać zwołane wcześniej, niż z dniem opróżnienia urzędu Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej.
 3. Wybory do Senatu Marchii Teutońskiej nie mogą być zarządzone wcześniej, niż po upływie trzech tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia.

§ 3.

Zawieszam moc obowiązywania § 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 278 o rozszerzeniu zakresu obowiązywania stanu wyjątkowego z dnia 6 maja 2006 r., z zastrzeżeniem utrzymania w mocy przepisów § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2 i 3 niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny