Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4503 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 grudnia 2010 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 26/2010

w sprawie zmian na urzędzie Lady Kustosz

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z funkcji i pozbawia godności Lady Kustosz - Szlachetną Damę Agnieszkę Jastrzębską h. Jungschaf  

§ 2.

Powołuje się na funkcję i powierza godność Lady Kustosz - Natalię Helenę von Lichtenstein - Hergemon.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny