Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4515 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania ministrów

§1

Na podstawie art. 2 ust. 1 Naszego Dekretu nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości, działając na wniosek Kanclerza Szymona barona Nowickiego, powołuję:

  1. na urząd Podkanclerzego - Jacka diuka Koraba,
  2. na urząd Ministra Dziedzictwa Narodowego — Karoliną hrabinę von Lichtenstein,
  3. na urząd Ministra Spraw Obywatelskich — Tomasza Paca,
  4. na urząd Ministra Systemów Strategicznych — Matwieja diuka Skarbnikowa.

 

§2

Określam kompetencje urzędów:

1. Podkanclerzy

2. Minister Dziedzictwa Narodowego

3. Minister Systemów Strategicznych

4. Minister Spraw Obywatelskich

5. Minister Spraw Zagranicznych

 

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny