Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4525 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 grudnia 2010 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 30/2010

w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Auterra

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r. odwołuję z  funkcji i odbieram godność Burmistrza Miasta Auterra Panu Andrew Jochin (AD854).

§ 2.

Miejscowość o której mowa w § 1 oddaje się pod zarząd Rady Królewskiej, do chwili powołania nowego Naczelnika.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny