Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4551 [X]

Grodzisk, dnia 3 stycznia 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania tytułów, orderów i odznaczeń

na podstawie Naszego Dekretu z dnia 23 grudnia 2010 o tytułach, orderach i odznaczeniach
stanowimy jak następuje:

1. Obwieszczamy, że zgodnie z przyjętą w dekrecie hierarchią droga od obywatela nieposiadającego żadnego
z odznaczeń państwowych, aż do diuka liczy 22 stopnie. Siedmiu stopniom towarzyszy nadanie tytułu szlacheckiego lub
arystokratycznego. Kolejno nadaje się:
1) Krzyż Zasługi,
2) Krzyż Zasługi z Liliami,
3) Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi (wraz z nim nadaje się tytuł kawalera)
4) Krzyż Oficerski Orderu Zasługi,
5) Krzyż Komandorski Orderu Zasługi, (wraz z nim nadaje się tytuł baroneta)
6) Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi,
7) Krzyż Wielki Orderu Zasługi,
8) Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Michała (wraz z nim nadaje się tytuł barona),
9) Krzyż Oficerski Orderu Świętego Michała,
10) Krzyż Komandorski Orderu Świętego Michała (wraz z nim nadaje się tytuł wicehrabiego),
11) Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Michała,
12) Krzyż Wielki Orderu Świętego Michała,
13) Krzyż Kawalerski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej (wraz z nim nadaje się tytuł hrabiego),
14) Krzyż Oficerski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej,
15) Krzyż Komandorski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej,
16) Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej,
17) Krzyż Wielki Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej (wraz z nim nadaje się tytuł markiza),
18) Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Piotra,
19) Krzyż Oficerski Orderu Świętego Piotra,
20) Krzyż Komandorski Orderu Świętego Piotra,
21) Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Piotra,
22) Krzyż Wielki Orderu Świętego Piotra (wraz z nim nadaje się tytuł diuka).

2. Obwieszczamy, że obok powyższej hierarchii, w razie zasług mniejszych rozmiarów nadaje, według hierarchii:
1) brązowy medal wolności (1/4 awansu we właściwej hierarchii)
2) srebrny medal wolności (1/2 awansu)
3) złoty medal wolności (3/4 awansu)
4) awans we właściwej hierarchii.

3. Obwieszczamy, że osoby, które po uzyskaniu tytułu diuka (księcia seniora) wskazaną powyżej drogę mogą przejść
ponownie uzyskując obok tytułu diuka (księcia seniora) dodatkowy tytuł wraz z nadaniem stosownego lenna.

4. Informujemy, że dzisiaj nadamy stosowne odznaczenia:
1) za znamienite zasługi, awansując odznaczonych o 5 stopni w hierarchii,
2) za znamienite zasługi, awansując odznaczonych o 4 stopnie w hierarchii,
3) za znaczne zasługi, awansując odznaczanych o 3 stopnie w hierarchii,
4) za znaczne zasługi, awansując odznaczonych o 2 stopnie w hierarchii,
5) za znaczne zasługi, awansując odznaczonych o 1 stopień w hierarchii,
6) za zasługi, awansując odznaczonych o 1/2 stopnia w hierarchii (nadając Srebrny Medal Wolności),
7) za zasługi, awansując odznaczonych o 1/4 stopnia w hierarchii (nadając Brązowy Medal wolności).

5. Nadajemy Order Przyjaźni i Współpracy Mandragorowi Alojzemu Pupce, doceniając jego znamienity wkład w poprawę stosunków
łączących Księstwo Sarmacji z Mandragoratem Wandystanu.

6. Za znamienite zasługi, awansując odznaczonych o 5 stopni w hierarchii, nadajemy:
1) Calisto diuczessie Kami-Chojnackiej, krzyż komandorski Orderu Zasługi
2) Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi, krzyż komandorski Orderu Zasługi
3) Jackowi diukowi Korabowi, krzyż komandorski Orderu Zasługi
4) Krzysztofowi Januszowi diukowi Kowalczykowskiemu, krzyż komandorski Orderu Zasługi
5) Piotrowi diukowi Hasselandzkiemu - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi,
6) Maciejowi diukowi Skarbnikowi - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi,
7) Leszkowi kawalerowi Żółtowskimu - Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Michała,
8) Łukaszowi kawalerowi Jakubowskiemu - Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Michała,
9) Tomaszowi Pacowi - Krzyż Komandorski Orderu Zasługi.

7. Za znamienite zasługi, awansując odznaczonych o 4 stopnie w hierarchii, nadajemy:
1) Timosowi makizowi Kiechajasowi - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Piotra,
2) Michałowi wicehrabiemu Michaleusowi - Krzyż Oficerski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej,
3) Mikołajowi kawalerowi Wiśnickiemu - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi,

8. Za znaczne zasługi, awansując odznaczonych o 3 stopnie w hierarchii, nadajemy:
1) Krzysztof diukowi Koniasowi - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi;
2) Michałowi diukowi Lichtensteinowi - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi;
3) Mariuszowi diukowi Magnuszewskimu - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi;
4) Emanuelowi baronetowi Śmigło - Krzyż Kawalerski Orderu świętego Michała;
5) Filipowi Wieniawie - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi;

9. Za znaczące zasługi, awansując odznaczonych o 2 stopnie w hierarchii, nadajemy:
1) Michałowi diukowi Sobczakowi, Krzyż Zasługi z Liliami,
2) Karolinie hrabinie Sobieszek - Krzyż Komandorski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej,
3) Michałowi baronowi Kiełbasie-Krakowskiemu - Krzyż Komandorski Orderu Świętego Michała,
4) Markowi baronowi Lipie-Chojnackiemu - Krzyż Komandorski Orderu Świętego Michała,
5) Mateuszowi baronowi Suszkowi - Krzyż Komandorski Orderu Świętego Michała (wicehrabia);
6) Mateuszowi Quadinie - Krzyż Zasługi z Liliami;

10. Za znaczące zasługi, awansując odznaczonych o 1 stopień w hierarchii, nadajemy:
1) Dariuszowi markizowi Kedarowi - krzyż kawalerski Orderu Świętego Piotra;
2) Bartoszowi hrabiemu Mackiewiczowi - krzyż oficerski Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej;
3) Bratumiłowi wicehrabiemu Nowakowi - krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Świętego Michała;
4) Krzyszotofowi baronowi Macakowi - krzyż oficerski Orderu Świętego Michała;
5) Mateuszowi baronetowi Kozłowskiemu - krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi;
6) Jego Królewskiej Mości Łukaszowi Augustowi - krzyż Zasługi;
7) Ayanie Kazumie - krzyż Zasługi;
8) Natalii Helenie von Lichtenstein-Hergemon - krzyż Zasługi;
9) Rhadmorowi kaw. Ravendorff-Marcjan-Chojnacki, Krzyż Oficerski Zasługi;
10) Ignacy Urban Żółtowski - Krzyż Zasługi;
11) Sławomirowi Żółtowskiemu - Krzyż Zasługi;
12) Robertowi von Thorn - Krzyż Zasługi;

11. Za zasługi nadajemy Srebrny Medal Wolności:
1) Tomaszowi marizowi Chojnackiemu,
2) Zbyszkowi hrabiemu von Thorn-Broniek,
3) Andrzejowi wicehrabiemu Dzikowskiemu,
4) Rooshoffemu baronowi Byczeqowi,
5) Szymonowi baronowi Nowickiemu,
6) Cysorzowi baronetowi Zenkowi
7) Tomaszowi baronetowi Ku;
8) Marcinowi kawalerowi Grzelakowi,
9) Pawłowi Szermińskiemu,
10) Bartoszowi Kremzie,
11) Karolinie Kwiatokowskiej,

12. Za zasługi nadajemy Brązowy Medal Wolności:
1) Jego Książęcej Wysokości Danielowi Łukaszowi, za udział w zjeździe toruńskim,
2) Jego Ksiażęcej Wysokości Michałowi Feliksowi, za udział w zjeździe toruńskim,
3) Jakubowi hrabiemu Bakonyi, za udział w zjeździe toruńskim,
4) markizowi Jakobowi, za udział w zjeździe katowickim.

13. Nadajemy Medal Ofiarodawców Sarmacji:
1) Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi,
2) Dariuszowi markizowi Kedarowi.
3) Krzysztofowi diukowi Koniasowi,
4) Jackowi diukowi Korabowi,
5) Piotrowi diukowi Hasselandzkiemu,

14. Nadajemy Medal Nadwyżki Jackowi diukowi Korabowi, za nadanie obywatelstwa Andrzejowi Swarzewskiemu.

15. Nadajemy Książęcy Znak Jakości:
1) Fundacji Nadzieja;
2) Programowi "Lotnik".

16. Przyznajemy 25.000 tytułem becikowego ze szkatuły ksiażęcej Tomaszowi Pacowi.

17. Wobec nadania Krzyża Oficerskiego Orderu Gwiazdy Rzeczypospolitej, zaliczamy w poczet arystokracji
Michała wicehbrabiego Michaelusa, nadając mu tytuł hrabiego,

18. Wobec nadań orderów cywilnych, nadajemy szlachcicom tytuły:
1) Michałowi baronowi Kiełbasie-Krakowskiemu, tytuł wicehrabiego;
2) Markowi baronowi Lipie-Chojnackiemu - tytuł wicehrabiego;
3) Mateuszowi baronowi Suszkowi - tytuł wicehrabiego;
4) Leszkowi kawalerowi Żółtowskimu - tytuł barona,
5) Łukaszowi kawalerowi Jakubowskiemu - tytuł barona,
6) Emanuelowi baronetowi Śmigło - tytul barona,
7) Mikołajowi kawalerowi Wiśnickiemu - tytuł baroneta.

19. Wobec nadań orderów cywilnych, zaliczamy w poczet szlachty;
1) Tomasza Paca - jako baroneta
2) Filipowi Wieniawie - jako kawalera.

20. Przywracamy tytuł szlachecki:
1) Guedesowi de Limie - tytuł baroneta;
2) Iwanowi Maryi Ingaawarowi - tytuł baroneta;
3) Władimirowi Iwanowiczowi - tytuł kawalera.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny