Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4564 [X]

Grodzisk, dnia 13 stycznia 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 4 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 r., zarządzam wybory do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji:

  1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 24(godz.0:30) -29(godz.0:30) styczeń 2011 r.,
  2. Termin przewidziany na głosowanie: 30 stycznia –1 lutego 2011 r.(21.00).

 

§ 2.

  1. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur: http://fc.sarmacja.org,
  2. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w wyborach: www.ip-wybory.sarmacja.org,
  3. Skład Książęcej Komisji Wyborczej:
    • JKM Piotr II Grzegorz — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
    • Jack diuk Korab — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Dokonano przesunięcia terminów zgłaszania kandydatur o dwa dni i 30 minut oraz wyborów o dwa dni.

(—) Jack diuk Korab <br>Regent

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny