Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4574 [X]

Grodzisk, dnia 21 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza nr 2/2011

o sposobach weryfikacji aktywności mieszkańców (uchylony)

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób potwierdzania obecności w Księstwie Sarmacji.

§ 2.

Mieszkaniec Księstwa Sarmacji alternatywnie potwierdziła swoją obecność w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji poprzez:

  1. użycie skryptu integracyjnego w tym logowanie się na stronie głównej Księstwa lub,
  2. logowanie się na Forum Centralnym.

§ 3.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Traci moc Rozporządzenia Kanclerza o sposobach weryfikacji aktywności mieszkańców z dnia 22 listopada 2010 r.

(—) Jack diuk Korab
Podkanlcerzy

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny