Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4584 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 r., zarządzam wybory do Izby Poselskiej i Izby Senatorskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Terminy przewidziane na zgłaszanie kandydatur: 25–29 stycznia 2011 r.,
 2. Terminy przewidziane na głosowania: 30 stycznia–1 lutego 2011 r. (21.00).

§ 2.

 1. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur: http://fc.sarmacja.org,
 2. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w wyborach: www.ip-wybory.sarmacja.org, www.ip-wybory.sarmacja.org.
 3. Skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej dla Izby Poselskiej:
  • JKM Piotr II Grzegorz — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • JKW Piotr Mikołaj — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • Jack diuk Korab — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
 4. Skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej dla Izby Senatorskiej:
  • JKM Piotr II Grzegorz — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • JKW Piotr Mikołaj — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą.

§ 3.

Obywatelowi w wyborach do Izby Senatorskiej przysługuje głos o wadze 1.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny