Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4592 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zwołania Izb Sejmu na obrady

§ 1.

Zwołuję Izby Sejmu na obrady na dzień 2 lutego 2011 r.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny