Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 46 [X]

Grodzisk, dnia 15 stycznia 2004 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 129

o Regencie (uchylony)

Artykuł 1.

Książę na okres swojej tymczasowej nieobecności lub nieaktywności w Księstwie Sarmacji powołuje Regenta, sprawującego w jego imieniu władzę książęcą.

Artykuł 2.

Regent nie ma prawa do:

  1. ustanawiania i znoszenia oraz nadawania i pozbawiania tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
  2. wyznaczania następcy Księcia,
  3. wyrażania zgody na zmianę Konstytucji,
  4. zmiany niniejszego dekretu,
  5. zmiany Dekretu o Radzie Regencyjnej i Dekretu o sukcesji,
  6. powoływania i odwoływania Marszałka Izby Senatorskiej.

(Art. 2 ust. 6 dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 557 o zmianie Dekretu o Regencie, Dekretu o Radzie Regencyjnej i Dekretu o sukcesji z dnia 12 czerwca 2009 r.)

Artykuł 3.

Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny