Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2011, poz. 4605 [X]

Grodzisk, dnia 7 lutego 2011 r.

Postanowienie Kanclerza 1/XXXI/2011

w sprawie powołania Sekretarzy Stanu Rządu Jego Książęcej Mości

Art. 1


Na podstawie art.30. ust. 2 Konstytucji powołuję następujących Sekretarzy Stanu Rządu Jego Książęcej Mości:

1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych: Pan Mateusz bnt Kozłowski h. Pingwin;

2) Sekretarze Stanu w Ministerstwie Systemów Informatycznych:

a) Pan JKW Piotr Mikołaj h. Wąż,

b) Pan Mateusz Quadina;

3) Sekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Obywatelskich:

a) Pan Rufus Forseti,

b) Pan Szymon bar. Nowicki - Sekretarz Stanu ds. Portali Społecznościowych;

4) Sekretarze Stanu w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego i Nauki:

a) Pan Filip kaw. de Wieniawa,

b) Pan Piotr diuk Hasselandzki h. Salvator – Sekretarz Stanu ds. Nauki,

c) Pan Cysosz bnt Zenek h. Semafor - Sekretarz Stanu ds. Encyklopedii Sclaviwiki.

 

Art. 2


Znosi się z funkcji wszystkich dotychczasowych urzedników Rządu.

 

Art. 3


Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Hugo bnt Pac
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny