Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 461 [X]

Grodzisk, dnia 23 maja 2006 r.

Decyzja Ministra Dziedzictwa Narodowego nr D/07/2006

w sprawie wsparcia środkami z dopłat

Na podstawie "Rozporządzenia Ministra Dziedzictwa Narodowego nr 2 o wspieraniu prywatnych i publicznych inicjatyw kulturalnych i sportowych", na wniosek złożony przez Jakuba Kaczyńskiego-Chojnackiego postanawiam:

PRZYZNAĆ Panu Jakubowi Kaczyńskiemu-Chojnackiemu reprezentującemu założycieli Kliniki Operacji Plastycznych "Chcemy Być Piękni" dopłatę na dofinansowanie zadań w/w podmiotu.

USTALAM kwotę dopłaty w wysokości 500 libertów.

UZASADNIENIE:

POUCZENIE:

Zgodnie z art.8 Rozp. MDN nr 2:

  1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów albo porozumień o finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków z opłat.
  2. Kontroli podlegają w szczególności:
    1. przebieg i sposób realizacji zadania,
    2. wykorzystanie środków z dopłat.
  3. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi informacji oraz efektów pracy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i oceny wykorzystania przyznanych środków
  4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, niemożności przeprowadzenia kontroli lub w przypadku stwierdzenia wykorzystania środków z dopłat niezgodnie z przeznaczeniem możliwe jest cofnięcie środków z dopłat.

*ZAŁĄCZNIK:*

Wnioskodawca: A5990 w imieniu założycieli Kliniki Operacji Plastycznych "Chcemy być Piękni"
E-mail: morpheus_89@o2.pl

Dotyczy: Dofinansowania Konkursu organizowanego przez Klinikę

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe nowej inicjatywy w Księstwie Sarmacji - KOPu w kwocie 500 lt.

Suma ta cała zostanie podzielona na koszta założenia Instytutu oraz konkurs, którego pierwsza edycja rozpocznie się tuż po przyznaniu dofinansowania. Do kosztów założenia wlicza się głównie wykonanie strony internetowej Kliniki, co wyniesie około 80 lt.

Pozwolę sobie zauważyć, iż Konkurs ten, oparty na założeniach realnego programu TVN jest wydarzeniem całkowicie nowym w Księstwie. Dlatego też mam nadzieję, że przyciągnie sporą liczbę uczestników. Dzielić się będzie on na dwa etapy, w których zostaną przyznane nagrody. Po operacji plastycznej nastąpi I część - przypasowywanie twarzy do Sarmaty. Po nim nastąpi II część - czyli wybór Mister/Mistera Sarmacj.

Proszę o jak największą kwotę wsparcia, gdyż w chwili, w której suma innego Konkursu organizowanego w Sarmacji sięga 2500 lt trudno zdobyć uwagę Sarmatów małymi sumami pieniędzy.

W razie wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Konto w Banku Sarmacji: KLINIKA
Witryna internetowa w trakcie powstawania.

Z głębokim poważaniem, Jakub "Morpheus" Kaczyński-Chojnacki

(—) Michał kawaler Radetzky, Minister Dziedzictwa Narodowego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny