Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 4617 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2011 r.

Akt wypowiedzenia

Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji
REGENT KSIĘSTWA SARMACJI
podaje do powszechnej wiadomości:

Umowa między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, podpisana w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 11 listopada 2007 r., zostaje wypowiedziana przez Księstwo Sarmacji. Umowa utraci moc z dniem 26 lutego 2011 r.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 12 lutego 2011 r.

(—) Jack diuk Korab,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny