Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 4618 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2011 r.

Akt wypowiedzenia

Konkordatu między Księstwem Sarmacji a Państwem Kościelnym Rotria

W imieniu Księstwa Sarmacji
REGENT KSIĘSTWA SARMACJI
podaje do powszechnej wiadomości:

Konkordat między Księstwem Sarmacji a Państwem Kościelnym Rotria, podpisany w Stolicy Apostolskiej dnia 25 maja 2010 r., zostaje wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji. Konkordat utraci moc z dniem 26 lutego 2011 r.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 12 lutego 2011 r.

(—) Jack diuk Korab,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny