Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4619 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 lutego 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 2/2011

w sprawie zmian na urzędzie Mera CMS Srebrnego Rogu

Na podstawie artykułów 6 i 10 Statutu Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu z dnia 29 października 2006 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z funkcji i pozbawiam godności Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Barona Szymona Nowickiego h. Omerta (A5787).

§2.

Powierzam funkcję i godność Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Panu Kryspinowi von Lichtenstein (AD609).

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(—) Diuk Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny