Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2011, poz. 4622 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2011 r.

Postanowienie Kanclerza 5/XXXI/2011

w sprawie powołania Sekretarzy Stanu Rządu Jego Książęcej Mości

Art. 1

Na podstawie art.30. ust. 2 Konstytucji:

1) odwołuję ze stanowiska Sekretarza Stanu Rządu Jego Książęcej Mości w Ministerstwie Systemów Informatycznych Pana JKW Piotra Mikołaja h. Wąż;

2) powołuję Pana JKW Piotra Mikołaja h. Wąż na stanowisko Sekretarza Stanu Rządu Jego Książęcej Mości.

 

Art. 2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Hugo bnt Pac
Kanclerz Rządu Jego Książęcej Mości

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny