Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4627 [X]

Grodzisk, dnia 21 lutego 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia referendum

§ 1.

Na podstawie art. 27 Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzam referendum w sprawie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji:

  1. Skład Książęcej Komisji Wyborczej: JKM Piotr II Grzegorz, JKW Piotr Mikołaj, Jack diuk Korab,
  2. Termin głosowania: 25-27 lutego 2011 r. (do godziny 21:00)
  3. Adres strony internetowej, na której można oddać głos: www.referendum.sarmacja.org
  4. Postawione pytanie: „Czy jesteś za zmianą Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez przyjęcie Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji w treści zaproponowanej przez JKM Piotra II Grzegorza?”
  5. Warianty odpowiedzi: „tak” oraz „nie”
  6. Sposób głosowania w referendum: głos na jeden z wariantów odpowiedzi albo głos pusty
  7. Sposób ustalenia wyniku referendum: zwykłą większością głosów

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W ustawie konstytucyjnej z dnia 24 stycznia 2011 roku Konstytucja Księstwa Sarmacji przepis art. 44. ust. 1. ("Książę oraz określone przez prowincje organy władzy publicznej mają prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego.")
przyjmuje brzmienie:
"Książe ma prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego."

Art. 2.

Uchyla sie skutki art. 3., z wyłączeniem ust. 2., Ustawy Sejmu nr 125 z dnia 18 lutego 2011 roku o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Przepis art. 2. ma moc ustawy zwykłej.

Art. 4.

Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie natychmiast.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny