Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4637 [X]

Grodzisk, dnia 1 marca 2011 r.

Obwieszczenie Księcia Sarmacji

o wynikach referendów

Podaję do publicznej wiadomości wyniki  referendów w sprawie zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji przez przyjęcie Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz referendum o istnieniu obywatelstw prowincji, które odbyły się w dniach 25–27 lutego 2011 r.

 1. Podaje do publicznej wiadomości informacje o frekwencji:
  1. Liczba uprawnionych do głosowania: 98,
  2. Liczba oddanych głosów: 40 (43.01%),
 2. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki Referendum Konstytucyjnego, w którym zadano pytanie o następującej treści "Czy jesteś za zmianą Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez przyjęcie Ustawy konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji w treści zaproponowanej przez JKM Piotra II Grzegorza?" (treść projektu załącza się do obwieszczenia):
  1. Odpowiedź "tak": 37 głosów
  2. Odpowiedź "nie": 3 głosy
  3. Nie oddano głosów pustych
 3. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki Referendum, w którym zadano pytanie o następującej treści "Czy jesteś za istnieniem osobnych obywatelstw prowincji?":
  1. Odpowiedź "tak": 17 głosów
  2. Odpowiedź "nie": 23 głosy
  3. Nie oddano głosów pustych
 4. Stwierdza się, że wyniki obu referendów są wiążące

 

Załącznik

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W ustawie konstytucyjnej z dnia 24 stycznia 2011 roku Konstytucja Księstwa Sarmacji przepis art. 44. ust. 1. ("Książę oraz określone przez prowincje organy władzy publicznej mają prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego.")
przyjmuje brzmienie:
"Książe ma prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego."

Art. 2.

Uchyla sie skutki art. 3., z wyłączeniem ust. 2., Ustawy Sejmu nr 125 z dnia 18 lutego 2011 roku o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Przepis art. 2. ma moc ustawy zwykłej.

Art. 4.

Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie natychmiast.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny