Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4642 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 126

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o Książęcych Siłach Zbrojnych

Art. 1.


W Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Występujące w odpowiednich przypadkach słowo „rozporządzenie” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „zarządzenie”;
  2. Występujące w odpowiednich przypadkach słowo „dekret” zastępuje się, występującym w odpowiednich przypadkach, słowem „rozporządzenie”;
  3. Skreśla się art. 6 ust. 2 („Przepisy dotyczące Służby Racji Stanu dotyczą odpowiednio Służby Informacji Wojennej w zakresie wykonywanych przez nią zadań”);
  4. Skreśla się Art. 7 ust. 3 („Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych przez Książęcą Żandarmerię Wojskową następuje na zasadach przewidzianych w Ustawie o Prokuraturze”);
  5. Art. 17 ust. 3 („Hetman Wielki, w drodze artykułów hetmańskich (rozporządzenia), określa zasady wykorzystywania KSZ przez władze prowincji, w szczególności dla celów zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego w prowincji oraz zwalczania zagrożeń”) otrzymuje brzmienie „Książę, w drodze rozporządzenia, określa zasady wykorzystywania KSZ przez władze prowincji, w szczególności dla celów zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego w prowincji oraz zwalczania zagrożeń”.

 

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny