Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4646 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2011 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji

Art. 1.

W ustawie konstytucyjnej z dnia 24 stycznia 2011 roku Konstytucja Księstwa Sarmacji przepis art. 44. ust. 1. („Książę oraz określone przez prowincje organy władzy publicznej mają prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego”) przyjmuje brzmienie: „Książę ma prawo do nadawania, stwierdzania utraty oraz pozbawiania obywatelstwa sarmackiego”.

Art. 2.

Uchyla sie skutki art. 3, z wyłączeniem ust. 2, Ustawy Sejmu nr 125 z dnia 18 lutego 2011 roku o dostosowaniu obowiązujących przepisów prawa do nowej Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Art. 3.

Przepis art. 2. ma moc ustawy zwykłej.

Art. 4.

Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie natychmiast.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny