Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4672 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zwołania Izb Sejmu na obrady

§ 1.

Zwołuję Izby Sejmu na obrady na dzień 11 maja 2011 r.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny