Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4674 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 maja 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 4/2011

w sprawie powołania Prezydenta Miasta Ab'Dorst

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r. powierzam funkcję i godność Prezydenta Miasta Ab'Dorst Panu Andrew Jochin (AD854).§ 2.

Powołanie na funkcję, o kórej mowa w § 1. dokonane zostaje na okres próby dwóch tygodni, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego postanowienia.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Książę Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny