Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2011, poz. 4687 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania Ministra Rządu Jego Książęcej Mości

Art. 1

Na podstawie art. 30. ust. 2 Konstytucji odwołuję na wniosek Kanclerza Pana Rooshoffego bar. Byczqa ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rządu Jego Książęcej Mości.


Art. 2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny