Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 4696 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania sędziów Sądu Najwyższego

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

§ 1.

Na mocy art. 8 pkt. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r., po uzyskaniu przepisanej prawem zgody Izb Połączonych odwołujemy z funkcji sędziów Sądu Najwyższego:

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny