Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjne, poz. 4700 [X]

, dnia 13 czerwca 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 14 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 r., w związku z wygaśnięciem mandatu posła Andrzeja Swarzewskiego, zarządzam wybory uzupełniające do Izby Poselskiej  Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 15- 17 czerwca 2011 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 18- 20 czerwca 2011 r. do godziny 21.00,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://fc.sarmacja.org,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.ip-wybory.sarmacja.org/,
 5. Liczba wybieranych posłów: 1,
 6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej, właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą:
  • JKM Piotr II Grzegorz,
  • JKW Piotr Mikołaj,
  • Mikołaj bnt Wiśnicki.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny