Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Orzeczenia wymiaru sprawiedliwościSąd Krajowy — sprawy karne i o wykroczenia, poz. 4730 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 maja 2011 r.

Wyrok Sądu Najwyższego sygn. SN/KK/19/2010

Suszek-Chojnacki c/a. Byczeq

WYROK

w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
Filip kaw. de Wieniawa, SSN - przewodniczący Składu
Tomasz Hugo bnt Pac, PSN

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia Mateusza v-hr. Suszka - Chojnackiego przeciwko Rooshoffy'emu bar. Byczeq'owi oskarżonemu o przestępstwo z art. 43 ust. 3 oraz art. 43 ust. 4
uznaje go winnym zarzucanych mu czynów i wymierza mu karę 2 tygodni więzienia oraz orzeka zakaz zbliżania w tożsamym wymiarze.

UZASADNIENIE

Sąd uznaje, że zespół czynności, którym oskarżony nadał samowolnie i w sposób nieuprawniony walor ekspertyzy lekarskiej, jest w istocie próbą zdyskredytowania wnioskodawcy. Ponadto oskarżony poczynił przedmiotem wspomnianej wyżej opinii opis okoliczności towarzyszących rzekomym oględzinom wobec wnioskodawcy. Sąd nie ma wątpliwości, że kwestionowane przez wnioskodawcę czynności sanitarne nie miały miejsca, a ich ekspozycja służyła uzasadnieniu wniosków z ekspertyzy.
Po raz kolejny, w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego podkreśla się bezskuteczność opinii pozorowanych na specjalistyczne, a wydawanych bez udokumentowanych uprawnień.
Sąd nie ma również wątpliwości, że bezzasadne określanie strony jako "niedorozwiniętej umysłowo" jest czynem mającym na celu znieważenie strony, a w związku ze sprawowaną przezeń funkcją publiczną może skutecznie narazić na utratę zaufania społecznego, koniecznego do niezakłóconego sprawowania powierzonego urzędu.
Ponadto Sąd zauważa, że czyn został przez oskarżonego popełniony w warunkach recydywy, co powoduje podniesienie zagrożenia karą za czyn do 6 miesięcy więzienia lub banicji.

(—) Filip kaw. de Wieniawa, Sędzia SN, przewodniczący
(—) Tomasz Hugo bnt Pac — Prezes SN

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny