Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjne, poz. 4733 [X]

, dnia 30 czerwca 2011 r.

Postanowienie Kanclerza 3/XXXII/2011

w sprawie przyznania dofinansowania inicjatyw

§ 1.

Na wniosek organizatorów przyznane zostało dofinansowanie w niżej wskazanych kwotach następującym inicjatywom:

1. Konkurs "Moje Miasto" - http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&t=3066 - 50 000lt,

2. Konkurs "Komiks" - http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&t=3069 - 25 000lt,

3. Konkurs "Czym dla Ciebie jest Sarmacja?" - http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&t=3074 - 50 000lt,

4. Puchar Sarmacji w Kolarstwie - http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=116&t=3013 - 50 000lt.

    § 2.

    1. Kwoty wskazane w  § 1. zostały podzielone pomiędzy laureatów według klucza wskazanego przez organizatora.

    § 3.

    Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

    (—) Mikołaj bnt Wiśnicki,
    Kanclerz Rządu.

    Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny