Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Starosarmacja, poz. 4746 [X]

Grodzisk, dnia 16 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie wyborcze

w sprawie wyboru Premiera Starosarmacji

W głosowaniu wzięło udział 10 uprawnionych mieszkańców Starosarmacji. W rozkazie 1/2011/KDS brak było wymogu podpisania deklaracji Starosarmaty.
Oddano 10 głosów ważnych, z czego 2 nie są brane pod uwagę do obliczania wyników; głosy wstrzymujące.
Stwierdza się, że kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
1) Zbyszko hr. von Thorn-Browarczyk - 5 głosów,
2) Filip kaw. de Wieniawa - 3 głosy.
Stwierdza się, że głosowanie jest ważne.
Stwierdza się, że na Premiera Starosarmacji został wybrany Zbyszko hr. von Thorn-Browarczyk.

(-) Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Hugo bnt Pac h. Drakonas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny