Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4753 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadań lennych

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2011 roku o tytułach i orderach, stanowimy jak następuje:

1) Mateuszowi wicehrabiemu Suszek-Chojnacki, posiadającemu 18 wsi lennych, nadajemy, w porozumieniu z władzami Starosarmacji baronię Cinnte, nad wodami Zatoki Gellońskiej, nakazując mu wykonanie w systemie informatycznym Złota Wolność, strony instytucji - Baronii Cinnte, o treści, według uznania, z zastrzeżeniem, iż winna zawierać treści poświęcone kulturze gellońskiej, pod rygodem odebrania baronii lennej, w razie nieuczynienia zadość wymogom nadania do dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem, że baronia otrzyma statut hrabstwa, wraz z uzyskaniem przez pana lennego tytułu hrabiego;

2) Rooshowemu baronowi Byczqowi, posiadającemu 14 wsi lennych, nadajemy, w porozumieniu wicekrólem Baridasu baronię Bytowa, w delcie rzeki Andury, nakazując mu wykonanie w systemie informatycznym Złota Wolność, strony instytucji - Rezerwatu Doliny Andury, leżącego na skraju przyznanej mu baronii, o treści według uznania, pod rygodem odebrania baronii lennej, w razie nieuczynienia zadość wymogom nadania do dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem, że baronia otrzyma statut hrabstwa, wraz z uzyskaniem przez pana lennego tytułu hrabiego;

3) Janowi Zaorskiemu, przywracam tytuł baroneta, którego wyzbył się na skutek tzn. Wydarzeń Czercowych, w roku 2007, nadając mu przepisane prawem 8 wsi lennych.

 

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny