Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4767 [X]

Grodzisk, dnia 21 lipca 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania lennego

na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2011 roku o tytułach i orderach, stanowimy jak następuje:

1) Wojciechowi Hergemonowi, przywracamy utracony wcześniej tytuł wicehrabiego;

2) nadto nadajemy mu, w porozumieniu z namiestnikiem Królestwa Teutonii baronię Zielnybor, nakazując mu wykonanie w systemie informatycznym Złota Wolność, strony instytucji poświęconej tematyce teutońskiej, trwale związanej z baronią, pod rygorem odebrania baroni, w razie nieuczynienia zadość wymogom nadania do dnia 31 grudnia 2011 roku, z zastrzeżeniem, iż winien przestrzegać, czego nie obarczamy sankcją prawną, lecz czynimy powinnością honorową kontraktu lennego zawartego pomiędzy wicehrabią a władzami Królestwa Teutonii o następującej treści:

KONTRAKT LENNY

Pomiędzy Michaelem von Lichtensteinem, Namiestnikiem na Tronie Królestwa Teutonii zasiadającym,

Wojciechem Hergemonem zawarty.

W imię Teutońskich Przodków. Na wieczną rzeczy pamiątkę. My, Michael von Lichtenstein oświadczamy wszystkim, którym jest to potrzebne, obecnym i przyszłym naszym poddanym, królestwo Teutonii ze wszystkimi i poszczególnymi ziemiami, terytoriami, zamkami, miastami zasiedlonymi i mającymi zostać zasiedlonymi, wraz ze wszystkimi zamieszkałymi ludźmi, obwarowaniami i miejscami obronnymi, wzgórzami, dolinami, pagórkami, dworami, majątkami, czynszami, dochodami i wszystkimi daninami, jakimikolwiek zwałyby się imionami, które są obecnie i które w przyszłości mogą przez przemyślność ludzką być sprawione w Królestwie, do tegoż naszego władztwa przynależących, w których i w którego to władztwa Naród Teutoński mocą Czcigodnych Elektorów raczył nas łaskawie wprowadzić, że zawieramy niniejszy kontrakt lenny.

Skutecznie czyniąc zadość przywilejom nadanym Dekretem Suzerena, przekazuję w lenno włości Zielnybor.

To zaś przekazanie dziedziczne będzie i ważne według prawa lennego i pradawnych teutońskich zwyczajów . 

My, Michael von Lichtenstein zobowiązaliśmy się tron obejmując do dokładania należytej staranności w dbałości o lenno będące w naszym posiadaniu, poprzez podejmowanie niezbędnych kroków umożliwiających rozwój różnych dziedzin działalności mieszkańców całego Królestwa i stały rozkwit ziem jego, tak też lennik Nasz zobowiązany jest czynić to samo z tym większą starannością bliżej naszych i swych poddanych będąc.

Lennik nasz obowiązuje się od uiszczania świadczeń, podatków i tym podobnych ciężarów nań nałożonych przez Seniora na rzecz Tronu i Królestwa nie uchylać i obowiązki swe wiernie i sumiennie wykonywać. 

Lennik gdyby tylko obowiązków lennych swych zaniedbał zobowiązuje się bezwarunkowo na ręce Suzerena naszego lenno zwrócić i pretensji doń więcej nie rościć.

Przeto jako Senior Lennika naszego zobowiązuję nas i następców naszych, brzmieniem niniejszego dokumentu, rozstrzygając na zawsze, we władztwie nam lennika nie uciskać, lecz w prawie, które od świętej pamięci przodków naszych, do obecnych czasów zostało utrzymane, według zwyczaju naszych poprzedników zachować i przyznane dobro lenne jednakowo poważać.

W tejże sprawie na świadectwo, Lennik Nasz podpisem swym postanowienia powyższe w pełni przyjmuje a Nasza pieczęć, której używamy w sprawach wieczystych niniejszemu dokumentowi zostaje przywieszona.

3) polecamy właściwym organom Królestwa Teutonii zamieszczenie rzeczonego kontraktu w wybranym przez nie miejscu systemu informatycznego Królestwa Teutonii.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny