Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4817 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nobilitacji

Na podstawie nadanych nam konstytucją i ustawami uprawnień stanowimy co następuje:

1. Nadajemy 6 wsi lennych Mikołajowi Wiśnickiemu;

2. Nadajemy 5 wsi lennych:
a) Natalii Helenie Hergemon;
b) Leszkowi Żółtowskiemu de Ruth.

3. Nadajemy 4 wsie lenne:
a) Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi;
b) Kasi Hergemon-Euskadi;
c) Zbyszkowi von Thorn-Brońkowi;
d) Mateuszowi Szukowi-Chojnackiemu.

4. Nadajemy 3 wsie lenne:
a) Jackowi Korabowi;
b) Iwanowi Karakachanowi;
c) Vladimirowi Iwanowiczowi;
d) Ignacemu Urbanowi Żółtowskiemu de Ruth.

5. Nadajemy 2 wsie lenne:
a) Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi;
b) Karolinie von Lichtenstein;
c) Michaelowi von Lichtenstein;
d) Timanowi Demollari;
e) Bratumiłowi Nowakowi-Azoramath;
f) Markowi Lipie-Chojnackiemu
g) Wojciechowi Hergemonowi;
h) Emanuelowi Śmigło;
i) Szymonowi Nowickiemu;
j) Tomaszowi Hugo Pacowi;
k) Janowi Zaorskiemu;
l) Przemysławowi Provenzano;
ł) Goglezowi Pajzano;
m) Andrzejowi Swarzewskiemu.

6. Nadajemy 1 wieś lenną:
a) Lanigirii de Sagre;
b) Jakubowi Bakonyi;
c) Michałowi Alexandrowi Kami-Chojnackiemu;
d) Sławomirowi Żółtowskiemu de Ruth;
e) Adrianowi Jasińskiemu;
f) Marcusowi Hergemon-Euskadi;
g) Kubie Pakulskiemu;
h) Marcinowi Topolewskiemu;
i) Kamilowi Zatorskiemu;
j) Jeremiaszowi Winchesterowi.

7. Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi nadajemy tytuł ziemski barona, w związku z posiadaniem powyżej 44 wsi lennych oraz uprawniamy go do używania tytułu "Piotr Mikołaj książę senior Sarmacji, baron Poddębic", nadając mu w lenno baronię Poddębice, nakazując mu, w trybie zobowiązań lennych, opublikowanie w systemie Złota Wolność mapy Poddębic z 1943 roku, obrazującej położenie wrażych wojsk obojga okupantów oraz formacji partyzanckich, ze szczególnym uwzględnieniem Książęcych Sił Zbrojnych oraz Sarmackiej Armii Ludowej, przy czym obowiązek ten winien spełnić do 29 stycznia 2012 roku;

8. Diukowi Jackowi Korabowi nadajemy tytuł ziemski barona, w związku z posiadaniem powyżej 44 wsi lennych, nadajemy mu w lenno hrabstwo Złotego Wybrzeża, którego diukiem może się tytułować a także nadajemy mu w lenno baronię Jeleniego Jaru, której baronem może się tytułować i w związku z powyższym uprawniamy go do używania tytułu "Jack Korab, diuk Złotego Wybrzeża, baron Jeleniego Jaru", nakazując mu, w trybie zobowiązań lennych, założenie w systemie Złota Wolność strony ośrodka wypoczynkowego na Złotym Wybrzeżu umożliwiającego wycieczki do Rezerwatu Jeleni, polecając mu prowadzenie rejestru gatunków jeleni sarmackich, przy czym obowiązki te winien spełnić do 29 stycznia 2012 roku;

9. W związku z nadaniami wsi lennych nadajemy następujące tytuły szlacheckie:
a) Zbyszkowi von Thorn-Brońkowi tytuł markiza;
b) Mateuszowi Suszkowi Chojnackiemu tytuł hrabiego;
c) Markowi Lipie-Chojnackiemu tytuł hrabiego;
d) Bratumiłowi Nowakowi-Azoramath tytuł hrabiego;
e) Mikołajowi Wiśnickiemu tytuł wicehrabiego;
f) Leszkowi Żółtowskiemu de Ruth tytuł wicehrabiego;
g) Iwanowi Karakachanowi tytuł barona;
h) Tomaszowi Hugo Pacowi tytuł barona;
i) Natalii Helenie Hergemon tytuł baronetessy.

10. Zaliczamy w grono szlachty:
a) szlachetną damę Katarzynę Hergemon-Euskadi;
b) kawalera Ignacego Urbana Żółtowskiego de Ruth;
c) kawalera Gogleza Pajzano;
d) kawalera Przemysława Provenzano;
e) kawalera Andrzeja Swarzewskiego.

11. W związku z nadaniem Bratumiłowi Nowakowi-Azoramath tytułu hrabiego, Baronię Dahrim czynimy Hrabstwem Dahrim a jego uprawniamy do tytułowania się hrabią Dahrim;

12. W związku z nadaniem Mateuszowi Szuszkowi-Chojnackiemu tytułu hrabiego, Baronię Cinnte czynimy Hrabstwem Cinnte a jego uprawniamy do tytułowanie się hrabią Cinnte.

Dano w Grodzisku dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia roku Pańskiego dwa tysiące jedenastego

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny