Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4830 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2011 r.

Ustawa Konstytucyjna

o likwidacji immunitetu parlamentarnego

Art. 1.

Skreśla się art. 19 Konstytucji Księstwa Sarmacji („1. Poseł nie może być, bez uprzedniej zgody Sejmu lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 2. Poseł nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, a jeżeli aresztowano Marszałka — Księcia, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny