Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 4833 [X]

Grodzisk, dnia 10 września 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania sędziego Sądu Najwyższego

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

§ 1.

Na mocy art. 38 ust. 2 i 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji, po uzyskaniu przepisanej prawem zgody Sejmu, odwołujemy z funkcji wiceprezesa i sędziego Sądu Najwyższego Filipa kaw. de Wieniawę.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny