Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 4851 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2011 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie ogłoszenia wykazu mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji

Na podstawie art. 5 ust. 2 w zw. z art. 1 Rozporządzenia Kanclerza w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji z dnia 19 września 2011 r. Rada Ministrów ogłasza wykaz mikronacji, których państwowość jest uznawana przez Księstwo Sarmacji:

 1. Apaczowo
 2. Cesarstwo Arctiq
 3. Demokracja Surmeńska
 4. Demokratyczna Republika Ciemnogrodu
 5. Federacja Al Rajn
 6. Federacja Czarnego Kraju
 7. Federacja Rohanu
 8. Konsulat Tyrencji i Luminatu
 9. Korinat Gaudium
 10. Królestwo Dreamlandu
 11. Królestwo Francji
 12. Królestwo Nordii
 13. Królestwo Scholandii
 14. Królestwo Sclavinii
 15. Królestwo Skarlandu
 16. Królestwo Trizondalu
 17. Królestwo Wurstlandii
 18. Mandragorat Wandystanu
 19. Monarchia Austro-Węgierska
 20. Państwo Ciprofloksjańskie
 21. Państwo Kościelne Rotria
 22. Republika Tyrencji
 23. Rzeczpospolita Eskwilińska
 24. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 25. Triumwirat Erboki
 26. Wolna Republika Winktown
 27. Zjednoczona Federacja Mikrosławii
 28. Zjednoczone Królestwo Samundy
 29. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu

(—) Szymon bar. Nowicki,
Minister Spraw Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny