Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 4852 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia utraty urzędu prefekta

Na podstawie art. 1 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r., w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie SN/KK/12/2011 z dnia 16 września 2011 r., stwierdzam utratę urzędu prefekta właściwego terytorialnie dla Starosarmacji przez Leszka v-hr. Żółtowskiego de Ruth.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny