Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4859 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 września 2011 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 7/2011

w sprawie zmian na urzędzie Mera CMS Srebrny Róg

Na podstawie artykułów 6 i 10 Statutu Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu z dnia 29 października 2006 r., postanawiam co następuje:

§1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję z funkcji i pozbawiam godności Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Pana Kryspina von Lichtenstein.

§2.

Powierzam funkcję i godność Mera Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu Kawalerowi Goglezowi Pajzano (AC390).

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny