Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4866 [X]

Grodzisk, dnia 2 września 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania lenna

Na podstawie nadanych nam konstytucją i ustawami uprawnień stanowimy co następuje:

nadajemy Marieccie Barbescu-Wołyńczyk 14 wsi lennych, przywracając jej tytuł baronessy oraz w uznaniu zasług wobec Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny