Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 487 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie uchylenia Decyzji MDN

Działając na podstawie art.9 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 273 o Rządzie Księstwa Sarmacji, na wniosek Ministra-Kanclerza postanawiam o uchyleniu:

- Decyzji Ministra Dziedzictwa Narodowego nr D/08/2006,
- Decyzji Ministra Dziedzictwa Narodowego nr D/09/2006.

(—) Krzysztof J. diuk Kowalczykowski,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny