Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 4871 [X]

Grodzisk, dnia 2 października 2011 r.

Decyzja Ministra Kultury

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 6 Rozporządzenia Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. przyznaję nagrody państwowe, w wysokości 5 000 lt każda:

za zorganizowanie na Forum Centralnym inicjatyw użytecznych społecznie — ogólnosarmackich zabaw.

(—) Ivo bar. Karakachanow,
Minister Kultury

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny