Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 4873 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2011 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Pana Mikołaja wicehrabiego Wiśnickiego.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz hr. Suszek-Chojnacki,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny