Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4876 [X]

Grodzisk, dnia 8 października 2011 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o zmianie Rozporządzenia o finansach publicznych

Art. 1.

W Rozporządzeniu Kanclerza o finansach publicznych z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 1 („Podatek od sprzedaży zboża wynosi 20%, z czego 10% stanowi dochód Rady Ministrów, a pozostałe 10% dochód starosty miejscowości, w której dokonano sprzedaży zboża”) otrzymuje brzmienie „Podatek od sprzedaży zboża wynosi 20% oraz stanowi dochód właściciela miejscowości, w której dokonano sprzedaży zboża”;
  2. Art. 2 ust. 2 („Podatek od wydobycia w kopalniach wynosi 30%, z czego 2% stanowi dochód Księcia, a pozostałe 28% dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Podatek od dochodu od wydobycia w kopalniach wynosi 30%, z czego 2% stanowi dochód Księcia, a pozostałe 28% dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.

Rozporządzenie podlega niezwłocznemu wykonaniu.

(—) Piotr Mikołaj,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny