Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 4892 [X]

Grodzisk, dnia 20 października 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie rozwiązania Sejmu

§1

Na podstawie art. 53 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, czyniąc zadość wymogom Konstytucji w związku z uprzednim zadeklarowaniem niepodpisania ustawy konstytucyjnej o wydaleniu Rooshoffego Byczqa rozwiązuję Sejm.

§2

Postanowienie wchodzi w życie.

(-) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny