Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4893 [X]

Grodzisk, dnia 20 października 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu

§ 1.

Na podstawie art. 4 i 5 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. zarządzam wybory do Seju Księstwa Sarmacji:

  1. Termin zamknięcia list wyborczych: 26 października 2011 r. (23.59),
  2. Termin przewidziany na głosowanie: 28–30 października 2011 r. (21.00).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny