Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4904 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 października 2011 r.

Ordonans Króla Teutonii nr 1/2011

o powołaniu Szambelana Królewskiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii o Kancelarii Królewskiej z dnia 28 października 2011 r. powołuję na stanowisko Szambelana Królewskiego Pana Havelocka Jaskoviakusa (AE461).


§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Michael von Lichtenstein,
Namiestnik Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny