Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4912 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2011 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie wyników wyborów do Sejmu

Książę podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu Księstwa Sarmacji XXXIV kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 73.
 2. Liczba głosujących: 56 (76.71 %).
 3. Liczba głosów oddanych na poszczególne stronnictwa polityczne:
  1. Partia Pracy — 35 głosów (22 wyborców), w tym:
   1. Piotr Mikołaj — 12 głosów (7 wyborców),
   2. Mateusz Suszek-Chojnacki — 6 głosów (3 wyborców),
   3. Szymon Nowicki — 0 głosów,
   4. Ivo Karakachanow — 5 głosów (4 wyborców),
   5. Leszek Żółtowski de Ruth — 6 głosów (4 wyborców),
   6. Marek Lipa-Chojnacki — 2 głosy (1 wyborca),
   7. Łukasz Nowicki — 4 głosy (3 wyborców);
  2. Sarmatia Invicta Civitas — 30 głosów (20 wyborców), w tym:
   1. Mikołaj Wiśnicki — 9 głosów (7 wyborców),
   2. Goglez Pajzano — 3 głosy (2 wyborców),
   3. Michael von Lichtenstein — 11 głosów (8 wyborców),
   4. Bratumił Nowak-Azoramath — 7 głosy (3 wyborców);
  3. Partia Konserwatywna — 9 głosów (7 wyborców), w tym:
   1. David Janowski — 0 głosów,
   2. Andrew Jochin — 1 głos (1 wyborca),
   3. Adrian Jasiński — 1 głos (1 wyborca),
   4. Markus Hergemon-Euskadi — 1 głos (1 wyborca),
   5. Albert Liderski — 1 głos (1 wyborca),
   6. Andrzej Swarzewski — 5 głosów (3 wyborców);
  4. Komunistyczna Partia Sarmacji — 12 głosów (6 wyborców), w tym:
   1. Michał Feliks — 12 głosów (6 wyborców),
   2. Timan Demollari — 0 głosów,
   3. Damian Konieczny — 0 głosów.
 4. Liczba mandatów przypadających poszczególnym stronnictwom politycznym:
  1. Partia Pracy — 3 mandaty,
  2. Sarmatia Invicta Civitas — 2 mandaty,
  3. Partia Konserwatywna — 1 mandat,
  4. Komunistyczna Partia Sarmacji — 1 mandat.
 5. Kandydaci, którzy uzyskali mandaty:
  1. Partia Pracy:
   1. Piotr Mikołaj,
   2. Mateusz Suszek-Chojnacki,
   3. Leszek Żółtowski de Ruth;
  2. Sarmatia Invicta Civitas:
   1. Michael von Lichtenstein,
   2. Mikołaj Wiśnicki;
  3. Partia Konserwatywna:
   1. Andrzej Swarzewski;
  4. Komunistyczna Partia Sarmacji:
   1. Michał Feliks.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny