Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4957 [X]

Grodzisk, dnia 20 listopada 2011 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór JKW PIOTRA MIKOŁAJA na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

W związku ze zgłoszeniem tylko jednej kandydatury, uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za lub przeciw zgłoszonej kandydaturze; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 21 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 18 (86%),
  3. Oddanych głosów pustych: 2 (11%),
  4. Głosów oddanych za wyborem: 16% (100% głosów niepustych, 89% ogółem oddanych głosów),
  5. Głosów oddanych przeciw wyborowi: 0.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny