Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 4960 [X]

Grodzisk, dnia 23 listopada 2011 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania prefekta

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

stanowimy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r., działając na wniosek Premiera Gellonii i Starosarmacji, powołujemy Jakuba hr. Bakonyi na urząd prefekta właściwego terytorialnie dla Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny